Malprovfiske i Båven 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2020:21

Diarienummer: 502-869-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport baseras på den inventering som Rickard Gustafsson och Stina Hällholm genomförde i Båven med närliggande sjöar under slutet av augusti och början av september 2015.

Inventeringen var en fortsättning på den övervakning av särskilt viktiga lokaler som pågått sedan 2011 och ingår i det Miljöövervakningsprogram som tagits fram för arten (Lessmark 2011).


Inventeringar i Båven har genomförts vid fem tillfällen tidigare (2007–2009, 2011 och 2013). Rapporter för 2007–2008, 2011 och 2013 års inventeringar finns tillgängliga på länsstyrelsen i Södermanlands hemsida.

Kontakt