Mälarens stränder i Södermanlands län - Fördjupad landskapsanalys

Om publikationen

Löpnummer: 2004:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar några väsentliga aspekter på hur Mälarsträndernas natur- och kulturvärden kan skyddas. Med utgångspunkt i analyser av landskapets historiska framväxt, uppbyggnad och karaktärer beskrivs hur olika förändringar påverkar landskapet. Inriktningen är främst att illustrera hur tilkommande bebyggelse påverkar natur- och kulturvärdena.

Kontakt