Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv

Om publikationen

Löpnummer: 2013:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Mälarens och Saltsjöns framtid är en av Mälarregionens strategiskt mest angelägna frågor. Förutom vattnets kvalitet handlar det om samhällets möjlighet att på ett hållbart sätt kunna utvecklas kring Mälaren och Saltsjön. Detta är en första kartläggning av vilka analyser och kompetenser som behövs för att fortsätta utreda de framtida förutsättningarna för Mälaren som dricksvattentäkt.

Kartläggningen är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro och ingår i myndigheternas klimatanpassningsarbete. Kartläggningen utgör den första av sex föreslagna utredningsfaser i den skrivelse till regeringen som länsstyrelserna lämnade i oktober 2012. Arbetet är en fortsättning på förstudien Mälaren om 100 år – förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden som lyfte frågan om Mälaren som dricksvattentäkt under nästa sekel. För det kommande utredningsarbetet förordar vi en bred

Kontakt