Mal i Båven inventeringsstudier i lekområden

Om publikationen

Löpnummer: 2018:2

Diarienummer: 511-712-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Malen var förr en vanlig fiskart i Sverige, men efter 1800-talets mitt har arten försvunnit från allt fler sjöar och vattendrag. Idag finns malen bara kvar i ett fåtal vatten i sydöstra Sverige och är rödlistad som sårbar av ArtDatabanken. I november 2017 fastställde Havs- och Vattenmyndigheten ett nytt åtgärds-program för arten. Länsstyrelserna tillsammans med andra aktörer har i uppdrag att genomföra åtgärder enligt åtgärds-programmet för att gynna malen.


Kontakt