Mal i Båven 2017, inventeringsstudier i lekområden

Om publikationen

Löpnummer: 2018:2

Diarienummer: 511-712-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport presenterar arbetet som utförts av SLU Aqua under 2017 inom två projekt riktat mot mal i Båven.

Fokus låg på att öka förståelsen kring malens reproduktionsbiologi men omfattade även tester av nya inventeringsmetoder.

Vuxna malars rörelsemönster och beteende kartlades med hjälp av radiotelemetri och sonarkamera (ARIS). Försök gjordes även att fånga in malyngel med elfiskebåt för att ta reda på var och i vilken omfattning lek och yngelproduktion skett.Kontakt