Makrofytinventeringar i Södra Kärrlången, Södermanlands län 2017-2019, med fokus på sjönajas (Najas flexilis) samt resultat av fröbanksprovtagning.

Om publikationen

Löpnummer: 2020:6

Diarienummer: 511-1942-2020

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Omslag

Den lilla sjön Södra Kärrlången i Strängnäs kommun är en unik sjö i Södermanlands län. Här finns en mycket rik undervattensflora, bland annat har fler än tio natearter hittats i sjön. I sjön finns den sällsynta växten sjönajas, som bara är känd från fem platser i Sverige.

2012 togs ett uppföljningsprogram fram för uppföljning av förekomsten av sjönajas och sjön har därefter inventerats vid ett flertal tillfällen.

Rapporten presenterar resultaten från uppföljningen 2017–2019 med tillbakablick på tidigare år. Dessutom presenteras resultat från en fröbanksstudie. Arbetet har utförts av Hydrophyta Ekologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Kontakt