Livsmedelsstrategin: handlingsplan 2019-2021

Om publikationen

Löpnummer: 2019:17

Diarienummer: 6741-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Framsida handlingsplan livsmedelsstrategin

Handlingsplanen tillhör den regionala livsmedelsstrategin. Den prioriterar och beskriver de mål, insatser och aktiviteter som länet ska arbeta med fram till 2021 för att uppnå målen i den regionala och den nationella livsmedelsstrategin.

Kontakt