Kvicksilver i gädda 2010-2011

Om publikationen

Löpnummer:
2014:16
Diarienummer:
502-17429-2009
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Höga halter av kvicksilver i fisk i är ett miljöproblem som funnits i Sverige under en lång tid och trots ett minskat nedfall av kvicksilver har halterna av kvicksilver i insjöfisk fortsatt att öka de senaste tio åren.

2010 påbörjades en undersökning av kvicksilver i gädda inom den regionala miljöövervakningen i Södermanlands län.

Syftet med att undersöka kvicksilverhalten i gädda är att få en uppfattning om belastningen av kvicksilver i länet samt att se om fisken är hälsosam att konsumera.

Undersökningen från 2010-2011 innefattar sammanlagt 12 sjöar och under tidsperioden infångades totalt 69 gäddor från dessa sjöar.

 

Kontakt