Kronhjort i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2017

Om publikationen

Löpnummer: 2014:3

Diarienummer: 218-304-2014

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 9

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Södermanlands län har 2014 fastställt denna målsättning för skötseln av kronhjortsstammar i länet. Beslutet har skett i samråd med viltförvaltningsdelegationen.
Södermanlands län omfattar en landareal på 6 103 kvadratkilometer. Det är ett omväxlande län med sjöar, skogar, jordbruk, små och medelstora städer samt en fantastisk skärgård. Klövvilttätheten är stor i länet, målet är att ta fram en målsättning för förvaltningen av respektive art. Det viktigaste i förvaltningen är samförstånd och samarbete mellan berörda intressenter, vidare är det av yttersta vikt att förvaltningen inkluderar alla lokalt förekommande klövviltsarter samt arternas roll i ekosystemet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping