Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kompetensförsörjning - Integrationsinsatser i Södermanlands län år 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:18
Diarienummer:
851-6071-2020
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Annan

Behovet av arbetskraft med viss kompetens ökar i hela landet. Samtidigt ökar arbetslösheten, vilket har blivit särskilt tydligt under Coronapandemin. Den snabba omvandlingen i samhällsekonomin och arbetsmarknaden, har accentuerats och påskyndats av pandemin. I Södermanlands län märks det kanske mer än någon annanstans.

Denna förteckning visar på ett åskådligt och enkelt sätt många av de insatser som görs i länet för att främja kompetensförsörjningen.

OBS! Publikationen reviderades 2020-10-15.

Kontakt