Kompetensförsörjning - Integrationsinsatser i Södermanlands län år 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:18

Diarienummer: 851-6071-2020

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 22

Publikationstyp: Annan

Behovet av arbetskraft med viss kompetens ökar i hela landet. Samtidigt ökar arbetslösheten, vilket har blivit särskilt tydligt under Coronapandemin. Den snabba omvandlingen i samhällsekonomin och arbetsmarknaden, har accentuerats och påskyndats av pandemin. I Södermanlands län märks det kanske mer än någon annanstans.

Denna förteckning visar på ett åskådligt och enkelt sätt många av de insatser som görs i länet för att främja kompetensförsörjningen.

OBS! Publikationen reviderades 2020-10-15.

Kontakt