Koldioxidbudget 2020 - 2040

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Södermanland har uppdragit Uppsala Universitet att ta fram en regional koldioxidbudget för länet. Syftet med budgeten är att hjälpa länets aktörer se hur mycket utsläppen måste minska för att klara målet en temperaturhöjning på max 2 grader.

Enligt budgeten ska utsläppen minska med 16 procent under 2020-talet för att sedan avta successivt, anledningen är att det med tiden anses svårare att hitta åtgärder som leder till stora utsläppsminskningar.

16 procent varje år är en stor utmaning, det kan jämföras med att utsläppen minskat med 2 procent mellan 2010 och 2016 när utsläppen från SSAB räknas bort.

Kontakt