Klimat och energistrategi för Södermanland

Om publikationen

Löpnummer: 2016:15

Diarienummer: 423-219-2016

ISBN/ISSN-nr: 987-91-88044-54-9/1400-0792

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Omslag till rapport

Den regionala klimat- och energistrategin för Södermanland är framtagen på uppdrag av regeringen, med syfte att utveckla det regionala arbetet. Grunden för arbetet är de internationella och nationella klimat- och energipolitiska målen. För att nå målen krävs åtgärder såväl på internationell och nationell nivå som på regional och lokal nivå. Att arbeta på alla nivåer är nödvändigt om vi ska kunna hantera de globala klimat- och energiutmaningarna. Det är på internationell och nationell nivå som de starkaste och mest effektiva styrmedlen finns och bör formas. Samtidigt har regioner, kommuner, verksamhetsutövare, enskilda individer och hushåll en avgörande roll för att effektiva åtgärder och handlingar ska få fullt genomslag i praktiken.

Kontakt