Klimat och energistrategi för Södermanland 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2012:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 20

Publikationstyp: Strategi

Klimatfrågan är en stor utmaning. Den negativa klimatpåverkan som utsläppen av växthusgaser ger upphov till påverkar hela vår planet.

Den globala uppvärmningen syns inte bara i form av ökande medeltemperaturer utan också genom Arktis minskande istäcke och fler extrema väderhändelser.

Utmaningen är lika tydlig som svår - vår negativa påverkan på klimatet måste minska och begränsas till en nivå som inte är skadlig för vare sig människa eller miljö

Kontakt