Kiselalger i Södermanlands län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:9
Diarienummer:
502-3907-2015
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapport

Sommaren 2015 lät Länsstyrelsen i Södermanlands län uppdra åt Medins Havs och Vattenkonsulter AB att utföra provtagning och analys av påväxtalger i tio vattendrag i länet inom regional miljöövervakning (RMÖ). Resultatet från undersökningen redovisas i denna rapport.

Kontakt