Kiselalger i Södermanlands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:9

Diarienummer: 502-3907-2015

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 55

Publikationstyp: Rapport

Omslag till rapport

Sommaren 2015 lät Länsstyrelsen i Södermanlands län uppdra åt Medins Havs och Vattenkonsulter AB att utföra provtagning och analys av påväxtalger i tio vattendrag i länet inom regional miljöövervakning (RMÖ). Resultatet från undersökningen redovisas i denna rapport.

Kontakt