Kartering av mjukbottenfauna i Södermanlands läns kustområde 2006 (2007:4)

Om publikationen

Löpnummer:
2007:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1400-0792
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län insamlades under maj-juni 2006 prover av bottenvatten, sediment och bottenfauna på 66 stationer i Södermanlands län. Avsikten var att med hjälp av analysresultaten ge en överblick över miljösituationen i länets kustområde. Provtagningen utfördes dels i hela vattenförekomster (Marsviken, Örsbaken, Risöområdet, Tvären, Gunnarbo- och Skettnefjärden), dels i naturreservat (som ibland ligger i mer än en vattenförekomst)(Hävringe-Källskären, Femörehuvud, Strandstuguviken, Rågö, Dragsviken, Hartsö-Enskär och Tullgarn).

Kontakt