Kalkkärrsgrynsnäcka och Smalgrynsnäcka i Södermanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:1

Diarienummer: 511-799-2014

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår:

Sidantal: 90

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Södermanlands län har låtit inventera alla tidigare kända lokaler för två grynsnäckor - kalkkärrsgrynsnäckan (Vertigo geyeri) och smalgrynsnäckan (Vertigo angustior).

Den förstnämnda har tidigare minskat kraftigt i landet, men under de senaste åren har minskningen upphört eftersom även utdikningen av kärr har upphört.

Smalgrynsnäckan har minskat kraftigt på kontinenten i Europa, men har generellt klarat sig betydligt bättre i Sverige. Vi har därför ett stort ansvar att bevara denna snäcka.

Kontakt