Kalkkärrsgrynsnäcka och Smalgrynsnäcka i Södermanlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:1
Diarienummer:
511-799-2014
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
90
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Södermanlands län har låtit inventera alla tidigare kända lokaler för två grynsnäckor - kalkkärrsgrynsnäckan (Vertigo geyeri) och smalgrynsnäckan (Vertigo angustior).

Den förstnämnda har tidigare minskat kraftigt i landet, men under de senaste åren har minskningen upphört eftersom även utdikningen av kärr har upphört.

Smalgrynsnäckan har minskat kraftigt på kontinenten i Europa, men har generellt klarat sig betydligt bättre i Sverige. Vi har därför ett stort ansvar att bevara denna snäcka.

Kontakt