Inventering av tjockskalig målarmussla i Södermanlands län 2007-2008

Om publikationen

Löpnummer: 2010:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport presenterar en dykinventering av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) och flat dammussla (Pseudanodonta complanata), vilken utfördes av Peter Ljungberg och Mikael Svensson, Aquacom under 2007 och 2008 i Södermanlands län.

Ett antal inventeringar av framför allt tjockskalig målarmussla har tidigare utförts i länet, men ej med hjälp av dykning utan med vadarstövlar och vattenkikare samt med lutherräfsa/kastkratta På djupa vatten blir inventering från land otillfredsställande och sedan 2006 har därför dykning börjat användas för att få en bättre bild över musslors utbredning.

Kontakt