Inventering av sandödla i Södermanlands län 2004 och 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2006:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport baseras på de inventeringar av sandödla som genomförts av Mikael Norström och Leif Westrin under 2004 och 2005. Syftet har varit att dokumentera förekomst av sandödla och föreslå åtgärder som kan gynna arten. Fynd av övriga grod- och kräldjur har också noterats.

Liknande inventeringar har genomförts under senare år i ett antal län längs sandödlans utbredningsområde i Sverige från Skåne till Dalarna. Från länsstyrelsen i Jönköpings län (Lydänge & Berglind 2003) och Dalarnas län (Wallgren & Berglind 2004) finns rapporter.

Kontakt