Inventering av musselfaunan i Nyköpingsån vid Sibro, Södermanlands län, 2003

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Meddelanden från Göteborgs Naturhistoriska Museum: Nr 9 (2003)

Sedan 1998 bedriver de naturhistoriska museerna i Stockholm och Göteborg samarbete i flera forskningsprojekt med fokus på biologisk mångfald i sötvattensmiljö och flera projekt med speciell inriktning på sötvattenslevande stormusslor

En stor del av de studier, som på senare år genomförts avseende sötvattenslevande stormusslor i östra Sverige, har skett i samarbete mellan Länsstyrelsen i Södermanlands län och de naturhistoriska museerna i Stockholm och Göteborg. Länsstyrelsen har tillsammans med museernas zoologiska expertis prövat och funnit en samarbetsmodell där regional miljöövervakning och naturvård, kombinerad med forskning kring biologisk mångfald och skyddsvärda arter, är till ömsesidig nytta. Under 2003 genomförs en mer omfattande undersökning av stormusselförekomster i sjöar och vattendrag i länet.

Kontakt