Inventering av makrofyter i Södermanlands län 2005-2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten innehåller en sammanställning av vår kunskap gällande vattenväxter, makrofyter, i Södermanlands län med fokus på de hotade arterna.

I åtgärdsprogrammet för hotade natearter ingår 5 natearter. I denna rapport fokuseras på de 4 av dessa natearter vilka förekommer i Södermanlands län. Åtgärdsprogram för hotade arter är en nationell satsning från Naturvårdsverket för att försöka få till stånd åtgärder som gynnar hotade arter så pass att deras status kan förbättras och i bästa fall, om ett antal år, inte anses vara hotade längre.

Rapporten tar också upp den ekologiska statusbedömningen, baserat på vattenväxtdata för de sjöar där underlagsdata tillåter.

Kontakt