Inventering av fiskyngel i Södermanlands skärgård 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:5
Diarienummer:
511-5435-2014
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

Denna inventering av fiskyngel i Södermanlands skärgård ingår som delprojekt i det större projektet Marin modellering Södermanland och Stockholm, vilket omfattar hela Södermanlands kustregion.

Syftet med undersökningen är att få underlag till modelleringen av fiskrekryteringsplatser och bottenvegetation.

2012 inventerades 175 lokaler av Lars Ljunggren med flera. Resultaten från dessa lokaler presenteras i denna rapport.

Projektets beställare är Länsstyrelsen Södermanland och finansiär är Naturvårdsverket.

Kontakt