Inventering av Finnögontröst

Om publikationen

Löpnummer: 2014:2

Diarienummer: 511-798-2014

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Finnögontröst (Euphrasia officinalis ssp. officinalis) är en kärlväxt som har minskat mycket på grund av att ängs- och betesmarker har växt igen. Växten är spännande då den är en halvparasit.

Länsstyrelsen har låtit inventera finnögontröst i Södermanland för att få kunskap om dess status i länet. Alla tidigare kända lokaler samt ett antal potentiella lokaler inventerades.
Resultaten från inventeringen visar att finnögontröst endast växer i några av de finaste naturbetesmarkerna i Södermanlands län och att rätt skötsel krävs för att den ska leva kvar.

Kontakt