Introduktion och mottagande av nyanlända elever

Om publikationen

Löpnummer: 2014:9

Diarienummer: 851-4636-2013

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 43

Publikationstyp: Rapport

En kartläggning har gjorts av mottagandet och introduktionen av nyanlända elever i Södermanlands län. Syftet är att, utifrån de enheter och skolor som kartläggningen omfattar, identifiera utvecklingsområden samt skapa ett underlag för ett framtida förändringsarbete.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping