Integration i föreningslivet

Om publikationen

Löpnummer: 2016:12

Diarienummer: 851-7099-2016

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Omslag till rapport

En rapport om och hur kommunernas kultur- och fritidsförvaltningar uppmuntrar föreningslivet att arbeta med integration.

I denna rapport är syftet att undersöka om och hur kommunernas kultur- och fritidsförvaltningar uppmuntrar föreningslivet att arbeta med integration. Ett delsyfte är att hitta goda exempel på hur kommunerna uppmuntrar föreningslivet att arbeta med integration. Metoderna som använts är intervjuer, statistik och studier av kommunernas webbsidor.

Slutsatsen i rapporten är att kommunerna i liten utsträckning uppmuntrar föreningslivet att arbeta med integration. Vid tiden för genomförandet av intervjuerna identifierades några goda exempel: särskilt integrationsbidrag som föreningslivet kan ansöka om, genomförda mässor och aktiviteter för att fler nyanlända ska hitta in i föreningslivet samt träffar med föreningslivet där integration har lyfts som ett diskussionstema. De flesta kommuner i länet bidrar med något gott exempel – genom att inspireras av varandras goda initiativ hoppas vi att fler kan göra mer!

Kontakt