Inflyttade till Södermanlands län åren 1985 - 2010 och deras första jobb

Om publikationen

Löpnummer:
2012:11
Diarienummer:
851-4951-2012
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Undersökningens huvudsakliga mål är att undersöka hur lång tid det tar för en person, som har flyttat till Södermanlands län, att få sitt första jobb och vad det är för jobb. Vår hypotes var att det är lättare för dem som flyttar en kort sträcka att få jobb än för dem som flyttar en lång sträcka. I studien jämförs därför grupper av personer, som flyttat från grannlänen, från övriga län i Sverige och från utlandet till Södermanlands län, med varandra.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping