Hur är (miljö)läget 2020?

Om publikationen

Löpnummer:
2020:15
Diarienummer:
502-4988-2020
ISBN/ISSN-nr:
1400–0792
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
59
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport har vi samlat vår kunskap från
miljöövervakning och miljömålsuppföljning i
Södermanland. Den visar de stora utmaningar vi står
inför. Den visar också det aktiva arbete som bedrivs
genom många aktörer i länet.


Hur miljöövervakningen i Södermanland bidrar till
att följa upp miljömålen har tidigare varit otydlig på
grund av avsaknad av konkreta kopplingar mellan
specifika övervakningsprogram och specifika miljömål.
Ambitionen med denna rapporten, är att visa hur
miljöövervakningen är kopplade till miljömålen, samt
att ge en uppdaterat lägesbild av miljön i Södermanland.

Kontakt

Hilde Nystad

Miljöövervakningssamordnare