Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hotas bombmurklan av granbarkborren? 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021-9
Diarienummer:
511-4034-2021
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en studie kring hur allvarliga angreppen av granbarkborrar är för den hotade arten bombmurklan, som är en ansvarsart för Södermanland. Studien visar tydligt att bombmurklorna drabbas hårt av angreppen. Det är troligt att andra svampar som också är beroende av att samverka med granarnas rötter också drabbas, även vanliga matsvampar.

Kontakt