Hjälmarens fågelskär 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 502-6129-2020

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

 

Miljöövervakning av kolonihäckande sjöfågel.

Sommaren 2019 var båtburna ornitologer i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län för tredje gången ute vid Hjälmarens skär och gjorde en systematisk och heltäckande inventering av kolonihäckande sjöfågel. Inventeringen ingår i den regionala miljöövervakningen av Hjälmarens fågelskär med syfte att kartlägga populationsutvecklingar och omflyttningar av framförallt måsfåglar och tärnor som kan påverkas av miljöförändringar som till exempel igenväxning, ändrat klimat och exponering för miljögifter.

Kontakt