Hjälmarens fågelskär 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapport

För första gången har nu kolonihäckande sjöfåglar inventerats i hela Hjälmaren med en enhetlig och uppföljningsbar metodik. Inventeringen, som gjordes under försommaren 2015, är ett samarbete mellan Hjälmarens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län samt ornitologer och båtförare från de olika länen. Inventeringen har finansierats med länsstyrelsernas medel för regional miljöövervakning och vi har inventerat enligt samma metodik som används i Vänern, Vättern och Mälaren.

Kontakt