Hjälmarens fågelskär 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:2

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag till rapport

För första gången har nu kolonihäckande sjöfåglar inventerats i hela Hjälmaren med en enhetlig och uppföljningsbar metodik. Inventeringen, som gjordes under försommaren 2015, är ett samarbete mellan Hjälmarens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län samt ornitologer och båtförare från de olika länen. Inventeringen har finansierats med länsstyrelsernas medel för regional miljöövervakning och vi har inventerat enligt samma metodik som används i Vänern, Vättern och Mälaren.

Kontakt