Hälsofrämjande skolutveckling 2021 nr 1

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Ur innehållet: Hur kan skolfrånvaro vändas till närvaro?, Myndigheter samordnar sitt stöd till barn och unga, Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer, Ny film om UMO.se, Livsviktigt snack, Vecka 6 - Uppmärksamhetsveckan Spela Roll, ANDT-broschyr på lätt svenska, Barnarbete i ny förpackning – nu digital föreläsning! m.m.

Kontakt