Hälsofrämjande skolutveckling 2019 nr 3

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Ur innehållet: Fysisk aktivitet spelar roll!, När datorspelandet blir problematiskt, Praktiskt verktyg för att minska cannabisbruk, Ludde – en hjälp att prata med barn om vuxna som dricker för mycket, Mycket nytt på Youmo.se – på sex språk, Tipsa om UMO-podd, Nationell befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) m.m.

Kontakt