Grön framtid

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Grön framtid - Möjligheter för livsmedelsproduktion i Södermanland 

Materialet som presenteras här är en del av det underlag som färdigställdes till matdagen Riktigt Stolt Mat. Det består av en så kallad gapanalys som är utförd med ett omvärldsperspektiv.
Det är en analys över vad Södermanland och Mälarregionen producerar och konsumerar.

Kontakt