Grågäss och andra stora betande fåglar vid Sörfjärden

Om publikationen

Löpnummer: 2014:5

Diarienummer: 218-113-2014

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Grågåspopulationen i området kring Sörfjärden har de senaste decennierna ökat och därmed även problemen och oron från lantbrukarna för påverkan på växande gröda.

Rapporten utgörs dels av en historisk sammanfattning av undersökningar och åtgärder vid Sörfjärden hitintills och dels ett förslag på en ny handlingsplan som är avsedd att verka på lång sikt men specifikt under 3-årsperioden 2014 - 2016 varefter ny utvärdering av planen kan ske.

Handlingsplanen ska dock alltid vara ett levande dokument och kunna stämmas av varje år och justeringar kunna vidtas.

Kontakt