Från förväntningar till utfall - etableringsreformen på lokal nivå

Om publikationen

Löpnummer: 2014:19

Diarienummer: 851-4565-2013

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 100

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport redovisas de samlade resultaten av ett tvåårigt utvärderingsprojekt om etableringsreformens genomförande i Södermanlands län med särskilt fokus på två av länets kommuner: Eskilstuna och Nyköping. Etableringsreformen, som trädde i kraft den 1 december 2010, innebar bland annat att Arbetsförmedlingen tog över det övergripande ansvaret för insatserna för nyanlända invandrare från kommunerna. I huvudsak handlar reformen om en förändring av förvaltningsstrukturen för dessa insatser med målet att detta ska stärka den arbetsmarknadspolitiska inriktningen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping