Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Södermanlands län 2021-2025

Om publikationen

Löpnummer:
2021:14
Diarienummer:
218-4885-2020
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan på viltrapport. Titel och en dekorativ bild på en varg.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har sammanställt en förvaltningsplan för stora rovdjur som gäller mellan 2021 och 2025. Planen utgår från de nationella målen för rovdjur och tar hänsyn till de förutsättningar som finns i länet. Det övergripande målet för rovdjursförvaltningen i Södermanlands län är att så långt som möjligt underlätta spridningen av rovdjur söderut samtidigt som tamdjurshållning inte allvarligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

Kontakt