Förvaltningsplan för stora rovdjur i Södermanlands län 2015-2019

Om publikationen

Löpnummer:
2016:4
Diarienummer:
511-282-2016
ISBN/ISSN-nr:
987-91-88044-51-8/1400-0792
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapport

Länsstyrelsen i Södermanlands län har sammanställt en förvaltningsplan för stora rovdjur som gäller mellan 2015 och 2019. Planen utgår från de nationella målen för rovdjur och tar hänsyn till de förutsättningar som finns i länet. Det övergripande målet för rovdjursförvaltningen i Södermanlands län är att så långt som möjligt underlätta spridningen av rovdjur söderut samtidigt som tamdjurshållning inte allvarligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

Kontakt