Forntidsvandringar nära stan - Nyköping lätt svenska

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

Broschyren är speciellt framtagen för de forntidsvandringar som anordnas av Länsstyrelsen i Nyköping under sommaren 2018. Den är skriven på lätt svenska. Den innehåller en karta över fornlämningar i Brandkärr-Hållet och beskriver kortfattat och lättförståeligt i ord och bild de platser eller lämningar som besöktes. Den är tänkt att inspirera till egna promenader i området.

Kontakt