Forntidsvandringar nära stan - Flen lätt svenska

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 20

Publikationstyp: Broschyr/folder

Broschyren är speciellt framtagen för de forntidsvandringar som anordnas av Länsstyrelsen under sommaren 2018 i Flen. Den är skriven på lätt svenska. Den innehåller en karta över fornlämningar i Salsta-Stenhammar och beskriver kortfattat och lättförståeligt i ord och bild de platser eller lämningar som besöktes. Den är tänkt att inspirera till egna promenader i området.

Kontakt