Forntidsvandring nära stan - Flen Salsta-Stenhammar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 20

Publikationstyp: Broschyr/folder

Broschyren är speciellt framtagen för de forntidsvandringar som anordnades av Länsstyrelsen i Flen under sensommaren 2017. Den innehåller en karta över fornlämningar i Salsta - Stenhammar och beskriver kortfattat och lättförståeligt i ord och bild de platser eller lämningar som besöktes. Den är tänkt att inspirera till egna promenader i området.

Kontakt