Forntidsvandring nära stan - Eskilstuna Årby, engelska

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

Broschyren är speciellt framtagen för de forntidsvandringar som anordnats av Länsstyrelsen i Eskilstuna under 2017-2019. Den är skriven på engelska. Broschyren innehåller en karta över fornlämningar i Årby - Skiftinge och beskriver kortfattat och lättförståeligt i ord och bild de platser eller lämningar som besöktes. Den är tänkt att inspirera till egna promenader i området.

Kontakt