Forntidsvandring nära stan - Eskilstuna Årby, arabiska

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

Broschyren är speciellt framtagen för de forntidsvandringar som anordnas av Länsstyrelsen i Eskilstuna under sommaren 2018. Den är skriven på arabiska. Den innehåller en karta över fornlämningar i Årby - Skiftinge och beskriver kortfattat och lättförståeligt i ord och bild de platser eller lämningar som besöktes. Den är tänkt att inspirera till egna promenader i området.

Kontakt