Forntidsvandring nära stan - Nyköping Brandkärr - Hållet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

Broschyren är speciellt framtagen för de forntidsvandringar som anordnades av Länsstyrelsen i Nyköping under sensommaren 2017. Den innehåller en karta över fornlämningar i Brandkärr - Hållet och beskriver kortfattat och lättförståeligt i ord och bild de platser eller lämningar som besöktes. Den är tänkt att inspirera till egna promenader i området.

Kontakt