Fjälltaggsvampar och violgubbe i Södermanlands län 2006-2008

Om publikationen

Löpnummer:
2014:10
Diarienummer:
511-1122-2013
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
118
Publikationstyp:
Rapport

En inventering av fjälltaggsvampar Sarcodon och violgubbe Gomphus clavatus genomfördes i Södermanlands län under 2006 och 2008 för att kartlägga växtplatser för arterna. Inventeringen genomfördes inom ramen för respektive åtgärdsprogram.

Lokaler för inventeringen valdes ut genom att besöka kalkrik mark och mark med skog avlång kontinuitet samt genom att besöka lokaler där signalarter tidigare har påträffats.

Vid inventeringen påträffades åtta arter av fjälltaggsvampar, varav sju arter är upptagna på rödlistan. Violgubbe påträffades vid en lokal.

 

Kontakt