Fiskrekrytering och undervattensvegetation. En fortsatt studie av grunda havsvikar i Södermanlands län sommaren 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:2

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1400-0792

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Gädda i hand

För att öka kunskapen om den biologiska mångfalden i havsmiljön genomför miljöenheten vid Länsstyrelsen i Södermanland inventeringar av grunda havsvikar i länet. Den här rapporten innehåller den fjärde inventeringen av grunda vikar i Södermanland. Undersökningarna ingår i den regionala miljöövervakningen. Den första rapporten (2002:4) innehåller en översiktsinventering av 184 vikar i länet som utfördes sommaren 2002. Denna rapport liksom rapport 2005:6 och 2006:5 fokuserar på undervattensvegetation och fiskyngelförekomst i grunda vikar.

Kontakt