Fiskrekrytering och undervattensvegetation. En fortsatt studie av grunda havsvikar i Södermanlands län sommaren 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1400-0792
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport
Gädda i hand

För att öka kunskapen om den biologiska mångfalden i havsmiljön genomför miljöenheten vid Länsstyrelsen i Södermanland inventeringar av grunda havsvikar i länet. Den här rapporten innehåller den fjärde inventeringen av grunda vikar i Södermanland. Undersökningarna ingår i den regionala miljöövervakningen. Den första rapporten (2002:4) innehåller en översiktsinventering av 184 vikar i länet som utfördes sommaren 2002. Denna rapport liksom rapport 2005:6 och 2006:5 fokuserar på undervattensvegetation och fiskyngelförekomst i grunda vikar.

Kontakt