Fiskrekrytering och undervattensvegetation i Södermanlands län 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport innehåller två inventeringsprojekt utförda i grunda havsvikar i Södermanlands län.

Första delen innehåller återinventering av fiskyngel samt vegetation. Den andra delen innehåller inventering av den hotade kransalgen raggsträfse (Chara horrida).

Rapporten ger oss ökad kunskap om kusten och bidrar med viktig kunskap för säkerställande av våra grunda marina miljöer


Kontakt