Fiskgjusen - Inventeringar i västra Mälaren 1971-2009

Om publikationen

Löpnummer:
2011:4
Diarienummer:
511-452-2011
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

Södermanlands landskapsdjur är fiskgjusen. Den förkommer i hela länet men är inte vanlig.

Totala antalet häckande par i landskapet Södermanland angavs av Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) i början 1990-talet till 300 par.

Några områden utmärker sig där man kan beskriva det som att fiskgjusen är en karaktärsart. Det är sjön Båven och västra Mälaren.

Undersökningar av fiskgjusepopulationen i västra Mälaren har gjorts under åren 1971-2009. Arbetet har skett inom tre delområden: Ridö-Sundbyholmsarkipelagen, Lilla Blacken-området och Östra Galten.


Kontakt