Energiläget för Södermanland 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:11
Diarienummer:
450-5388-2016
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapport

Energiläget för Södermanland består av sammanställd regional energistatistik och ger en överblick av energiläget i Södermanland. Rapporten används bland annat som en del i uppföljningen av arbetet med den regionala klimat- och energistrategin. Den samlade energistatistiken visar på några av Södermanlands särdrag. Rapporten fungerar därmed även som ett underlag för att identifiera länets utmaningar och möjligheter. Avgränsningen för rapporten utgörs av länets gränser. Rapporten ges ut en gång per år. Statistiken redovisas med två års fördröjning varför 2016 års rapport visar energiläget i Södermanland år 2014.

Kontakt