Energiläget för Södermanland 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:13

Diarienummer: 420-5534-2015

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Energiläget för Södermanland består av sammanställd regional energistatistik och ger en överblick av energiläget i Södermanland. Rapporten används bland annat som en del i uppföljningen av arbetet med den regionala klimat- och energistrategin. Den samlade energistatistiken visar på några av Södermanlands särdrag. Rapporten fungerar därmed även som ett underlag för att identifiera länets utmaningar och möjligheter. Avgränsningen för rapporten utgörs av länets gränser. Rapporten ges ut en gång per år. Statistiken redovisas med två års fördröjning varför 2015 års rapport visar energiläget i Södermanland år 2013

Kontakt