Energiläget för Södermanland 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:25
Diarienummer:
420-321-2015
ISBN/ISSN-nr:
978-91-88044-43-3
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport består av sammanställd regional energistatistik och ger en överblick av energiläget i Södermanland.

Rapporten används bland annat som en del i uppföljningen av arbetet med den regionala klimat- och energistrategin.

Avgränsningen för rapporten utgörs av länets gränser.
Rapporten ges ut en gång per år med start år 2014. Statistiken redovisas med två års fördröjning varför 2014 års rapport visar energiläget i Södermanland år 2012.

Kontakt