En länsstrategi för ett jämställt Södermanland 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2018:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

En länsstrategi för ett jämställt Södermanland 2018 – 2020 ger en kortfattad beskrivning av läget i länet kopplat till de jämställdhetspolitiska målen. Strategin lyfter frågeställningar som kan användas praktiskt för att arbeta med jämställdhet och ett intersektionellt perspektiv i sin verksamhet.

Länsstyrelsens förhoppning är att strategin kan bidra till ett gemensamt förhållningssätt och ett ökat arbete med jämställdhet i länet, bland fler aktörer. Strategin kommer löpande att revideras under strategiperioden.

Kontakt