En länsstrategi för ett jämställt Södermanland 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2018:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

En länsstrategi för ett jämställt Södermanland 2018 – 2020 ger en kortfattad beskrivning av läget i länet kopplat till de jämställdhetspolitiska målen. Strategin lyfter frågeställningar som kan användas praktiskt för att arbeta med jämställdhet och ett intersektionellt perspektiv i sin verksamhet.

Länsstyrelsens förhoppning är att strategin kan bidra till ett gemensamt förhållningssätt och ett ökat arbete med jämställdhet i länet, bland fler aktörer. Strategin kommer löpande att revideras under strategiperioden.

Kontakt